ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε

   • Ίδρυση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
   • Σύσταση Εταιρειών – Τροποποιήση – Διάλυση
   • Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
   • Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού–Εξωτερικού ελέγχου (τακτικού–έκτακτου)
   • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
   • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – προμηθευτών
   • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις Εταιρειών
   • Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων, Ισολογισμών
   • Έναρξη & Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης
   • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
   • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
   • Διαχείριση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
   • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών
   • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις Εταιρειών
   • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
   • Ίδρυση Αλλοδαπών Εταιρειών & Υποκαταστημάτων

 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε

   • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
   • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
   • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
   • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
   • Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών
   • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ)
   • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
   • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
   • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωσης κεφαλαίου
   • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
   • Φορολογικός εκπρόσωπος για κατοίκους εξωτερικού
   • Δηλώσεις Κτηματολογίου
   • Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς
   • Μελέτη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
   • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικών πράξεων – Αγορές, Γονικές Παροχές, Επενδύσεις
   • Αντικειμενικές αξίες, φορολογία ακινήτων
   • Υποβολή κάθε είδους εγγράφου προς οποιαδήποτε υπηρεσία
   • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση κάθε προβλήματος στην Εφορία
Advertisements