Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

  1. Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  2. Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
  3. Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
  4. Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  5. Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
  6. Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
  7. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  8. Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
  9. Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
Advertisements