Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.);

1. Για την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι  εκ των οποίων ο ένας είναι Ομόρρυθμος εταίρος και ο άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα ποσοστά συμμετοχής τους.
2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
3. Έδρα της εταιρείας.
4. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Η έναρξη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα : Έλεγχος αν απαιτείτε ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα : Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα : Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα : Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα : Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα : Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πως θα με βοηθήσει η TaxWind;

Η TaxWind σε πρώτο επίπεδο θα εντοπίσει τις ανάγκες σας,θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα δεδομένα σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης.  Αν επιλεγεί η Ετερόρρυθμη Εταιρεία ως μορφή για την επιχείρηση σας θα προβούμε στην έναρξη της. Μας προσκομίζετε μια εξουσιοδότηση και σε εύλογο διάστημα σας παραδίδουμε όλα τα έγγραφα της έναρξης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό αρχείο και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα έχοντας δίπλα σας έναν ισχυρό συνεργάτη.

Τι θα μου προσφέρει η TaxWind στην πορεία;

Η TaxWind θα γίνει ο πιο στενός συνεργάτης σας. Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια σας καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης σας σχετικά με την εναρμόνιση της με τις αρχές, επίσης θα αρχειοθετεί τα έγγραφά σας Φυσικό και Ψηφιακό Αρχείο. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας κάθε μήνα θα λαμβάνεται την Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση σε βιβλίο ειδικά τυπωμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Επιχείρηση σας που θα σας δείχνει αναλυτικά την πορεία της επιχείρησης σας, τα αποτελέσματα σας και θα βλέπετε την πορεία των Φόρων και υποχρεώσεων σας, κάθε μήνα!

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν ιδρύσω την Ετερόρρυθμη Εταιρεία;

Η Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για την σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι εκ των οποίων ο ένας θα είναι Ομόρρυθμος εταίρος  που συνευθύνεται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα και με την ατομική του περιουσία και έναν Ετερόρρυθμο εταίρο.
Η Ετερόρρυθμη εταιρεία ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική Ικανότητα και να παρουσιάζουν έναν εταιρικό τύπο για τις συναλλαγές τους.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία;

  • Έναρξη σε 10 ημέρες.
  • Καταστατικό που προβλέπει τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργία καθώς και την άσκηση διοίκησης.
  • Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
  • Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε όλων των εταίρων.
  • Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

 

Πως Φορολογείται η Ε.Ε.;

Τα κέρδη από Ετερόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

Παράδειγμα:
Επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 52.000 ευρώ το Φορολογικό Έτος 2015 , να υπολογιστεί η Φορολογική επιβάρυνση:
Οι πρώτες 50.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 26%,
δηλαδή 50.000*26% = 13.000 ευρώ.
Οι επόμενες 2.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 33%,
δηλαδή 2.000 * 33%= 660 ευρώ
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: 13.000+660 ευρώ= 13.660 ευρώ *
*Στην Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 55%.

Advertisements